HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

MÁY CẮT ĐỘT LIÊN HỢP

Giá SP: Liên hệ
Xuất xứ: Taiwan
Gửi yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

MÁY CẮT ĐỘT LIÊN HỢP

CHIỀU SÂU HỌNG 304 mm
ĐỘ MỞ 393 mm
HÀNH TRÌNH 133 mm
KÍCH THƯỚC BÀN 368 x 533 mm
LỰC ĐỘT 100 TẤN
KHẢ NĂNG CẮT PHÔI TẤM 520 mm (DÀI)
25 x 304 mm
19 x 457 mm
12 x 457 mm
GÓC CẮT 152 x 152 x 15 mm
KHẢ NĂNG CẮT PHÔI THANH 31 mm
KHẢ NĂNG CẮT VỚI ĐỒNG 101 x 152 x 9,5 mm
SỐ HÀNH TRÌNH ĐỘT MỖI PHÚT 19 mm
CHIỀU CAO BÀN LÀM VIỆC 1117 mm
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ 25 HP