HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết
DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CẠO RÀ, KHÔI PHỤC BĂNG MÁY CÔNG CỤ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CẠO RÀ, KHÔI PHỤC BĂNG MÁY CÔNG CỤ

Adm - 22/06/2020
SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG MÁY BÀO

Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với hệ thử công suất động cơ

Adm - 07/07/2020
Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với hệ thử công suất động cơ

Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với máy mài trục khuỷu

Adm - 07/07/2020
Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với máy mài trục khuỷu

Lắp đặt thước quang tại nhà máy của khách hàng

Adm - 07/07/2020
Lắp đặt thước quang tại nhà máy của khách hàng

Chuyên gia hãng hướng dẫn đào tạo đối với máy cân bằng động

Adm - 08/07/2020
Chuyên gia hãng hướng dẫn đào tạo đối với máy cân bằng động

Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.

Adm - 08/07/2020
Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.