HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết
Lắp đặt hiệu chỉnh hệ mô phỏng 6 bậc tự do.

Lắp đặt hiệu chỉnh hệ mô phỏng 6 bậc tự do.

Adm - 15/07/2020
Lắp đặt hiệu chỉnh hệ mô phỏng 6 bậc tự do.

Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Adm - 15/07/2020
Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Adm - 15/07/2020
Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Hướng dẫn, đào tạo máy doa tay biên

Adm - 08/07/2020
Hướng dẫn, đào tạo máy doa tay biên

Hướng dẫn, đào tạo máy phun phủ Hồ Quang

Adm - 08/07/2020
Hướng dẫn, đào tạo máy phun phủ Hồ Quang

Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.

Adm - 08/07/2020
Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.