HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Sản phẩm nổi bật

MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JHM 400 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 500 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 630 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 800 Xem chi tiết
Lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống mô phỏng 6 bậc tự do

Lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống mô phỏng 6 bậc tự do

Adm - 10/05/2024
Lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống mô phỏng 6 bậc tự do

Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Adm - 15/07/2020
Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Adm - 15/07/2020
Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.

Adm - 08/07/2020
Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.

Chuyên gia hãng hướng dẫn đào tạo đối với máy cân bằng động

Adm - 08/07/2020
Chuyên gia hãng hướng dẫn đào tạo đối với máy cân bằng động

Lắp đặt thước quang tại nhà máy của khách hàng

Adm - 07/07/2020
Lắp đặt thước quang tại nhà máy của khách hàng