HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JHM 400 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 500 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 630 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 800 Xem chi tiết

Trung tâm gia công 5 trục kích thước nhỏ

Hành trình các trục XxYxZ: 400x350x450 - 620x520x460 mm

Đường kính bàn máy: 450 - 650 mm

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC MU SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết