HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết

Trung tâm gia công 5 trục kích thước nhỏ

Hành trình các trục XxYxZ: 400x350x450 - 620x520x460 mm

Đường kính bàn máy: 450 - 650 mm

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC MU SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết