HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết
Lắp đặt hiệu chỉnh hệ mô phỏng 6 bậc tự do.

Lắp đặt hiệu chỉnh hệ mô phỏng 6 bậc tự do.

Adm - 15/07/2020
Lắp đặt hiệu chỉnh hệ mô phỏng 6 bậc tự do.

Lắp đặt thước quang tại nhà máy của khách hàng

Adm - 07/07/2020
Lắp đặt thước quang tại nhà máy của khách hàng

Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với máy mài trục khuỷu

Adm - 07/07/2020
Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với máy mài trục khuỷu

Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với hệ thử công suất động cơ

Adm - 07/07/2020
Lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo đối với hệ thử công suất động cơ