HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JHM 400 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 500 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 630 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 800 Xem chi tiết

Cung cấp các thiết bị lọc tách dầu cho máy cộng cụ.

Máy hàn nhựa siêu âm

Bể rửa siêu âm

BỂ RỬA SIÊU ÂM Xem chi tiết
THIẾT BỊ LỌC TÁCH DẦU Xem chi tiết