HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Sản phẩm nổi bật

MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JHM 400 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 500 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 630 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 800 Xem chi tiết
Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Adm - 15/07/2020
Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Adm - 15/07/2020
Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.

Adm - 08/07/2020
Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.