HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết
DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CẠO RÀ, KHÔI PHỤC BĂNG MÁY CÔNG CỤ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CẠO RÀ, KHÔI PHỤC BĂNG MÁY CÔNG CỤ

Adm - 22/06/2020
SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG MÁY BÀO

Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.

Adm - 08/07/2020
Phục hồi thay thế bánh răng hộp số, cạo rà băng máy và sơn lại máy tiện 1M65 tại nhà máy khách hàng.

Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Adm - 15/07/2020
Bảo hành/thay thế trục chính động cơ miễn phí đối với trung tâm gia công LEADWELL – V32iR.

Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.

Adm - 15/07/2020
Kiểm tra thiết lập bộ điều khiển Fanuc cho máy CNC.