HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết

Máy phay miệng lỗ Xupap MIRA VGX-21 bằng tay Xem chi tiết
Máy phay miệng lỗ Xupap YFM-38 bằng tay Xem chi tiết
Máy mài Xupap YFM-325 Xem chi tiết
Máy mài Xupap YFM-315 Xem chi tiết
Máy doa xi lanh loại 0A Xem chi tiết
Máy doa xi lanh loại 2 Xem chi tiết
Máy doa xi lanh loại 1 Xem chi tiết
Máy doa xi lanh loại 0 Xem chi tiết
Máy mài doa tự động A600 Xem chi tiết
Máy mài doa xi lanh B600-II Xem chi tiết