HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

MÁY GẤP

Giá SP: Liên hệ
Xuất xứ: Taiwan
Gửi yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

MÁY GẤP

KHẢ NĂNG GẤP VỚI THÉP 1,6 x 3048 mm
HÀNH TRÌNH DI CHUYỂN CỦA DẦM 44 mm
KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH CỦA DẦM 16 mm