HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĂN MÒN

Giá SP: Liên hệ
Xuất xứ: Ý
Gửi yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Thiết bị kiểm tra ăn mòn

Thiết bị kiểm tra ăn mòn

Tạo ra  các môi trường giả lập để kiểm tra khả năng chống chịu các tác động của môi trường đến sản phẩm

- Môi trường Axit

- Môi trường Muối

- Môi trường Nóng

- Môi trường lạnh ...