HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JHM 400 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 500 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 630 Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG NGANG JMH 800 Xem chi tiết

Echo-Lab là Nhà cung cấp chuyên cung cấp các thiết bị thử nghiệm cho các phòng thí nghiệm, phòng thử và phòng hiệu chuẩn: Các thiết bị cung cấp gồm

1- Thiết bị kiểm tra phá hủy

2- Thiết bị kiểm tra cấu trúc tế vi

3- Thiết bị kiểm tra lý hóa ....