HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết

MÁY CẮT DÂY EDM Model: GX530L + Xem chi tiết
MÁY CẮT DÂY EDM Model: GX430L + Xem chi tiết
MÁY CẮT DÂY EDM Model: RX1063S Xem chi tiết
MÁY CẮT DÂY EDM Model: RX1063F Xem chi tiết
MÁY CẮT DÂY EDM Model: G64S Xem chi tiết
MÁY CẮT DÂY EDM Model: G64F Xem chi tiết