HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết

Thiết bị đo lường cơ khí: Thước cặp, panme, thước đo độ dày, đo lỗ …
Thiết bị đo điện: Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm, thiết bị đo điện trở, vôn kế ….
Thiết bị đo đại lượng vật lý: Đo nhiệt, đo độ cứng, tốc độ quay, độ nhám ….