HỢP TÁC BỀN LÂU
CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

DANH MỤC SẢN PHẨM

THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm nổi bật

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC IT SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY PHAY CNC - MCV SERIES CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN CNC - LTC25iSMY CỦA HÃNG LEADWELL Xem chi tiết
MÁY TIỆN VẠN NĂNG Xem chi tiết
TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐỨNG Xem chi tiết

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG ROCKWELL Xem chi tiết
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VẠN NĂNG Xem chi tiết
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VICKER Xem chi tiết
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINEL Xem chi tiết
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CẦM TAY Xem chi tiết